×

Loading...

他的书真没看几本,感觉像看侦探小说。论武侠,我还是更喜欢金庸。或者说更喜欢李白。。。

cc-pc (I am nobody)
(#10537740@0)
2017-1-10 -05:00
Reply
Page address has been copied.
To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 我本楚狂人,凤歌笑孔丘。 手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。 未及腰缠十万贯,趁时骑鹤下扬州。 五花马,黄金裘,呼儿将出换美酒。 我曹身与名俱灭,不废江河万古流。

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下拾英心情随笔