×

Loading...

不,我这也是包装得比较好的盗版而已 :-) 正版见内

flying_snow (飞雪浮冰)
卖油翁
欧阳修
陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。
康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔 。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射 !”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。
(#126981@0)
2001-7-10 -04:00
This post has been archived. It cannot be replied.
Page address has been copied. To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 可笑的大陸人!可笑的文化水平! {from:216.191.181.178}

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下沙龙谈天说地