please use proxy to enter is4u.net, I am in hangzhou

jch1100 (miche)
cache2.netsetter.org:80
proxy5.netsetter.org:80
bess-proxy1.sdhc.k12.fl.us:8080
24-216-110-15.hsacorp.net:80
cacheflow2.onenet.net:8080
netgate.maret.org:3128
mail.ffm.plusline.de:3128
dfw2-wc1.atlas.icix.net:8080
fertilebeltrami.k12.mn.us:80


cache2.netsetter.org:80
proxy5.netsetter.org:80
bess-proxy1.sdhc.k12.fl.us:8080
24-216-110-15.hsacorp.net:80
cacheflow2.onenet.net:8080
netgate.maret.org:3128
mail.ffm.plusline.de:3128
dfw2-wc1.atlas.icix.net:8080
fertilebeltrami.k12.mn.us:80
206.21.105.4:-8080
sat.cib.unibo.it:3128
cache-aix.pacwan.net:8080
(#19489@0)
2000-12-26 -05:00

回到话题: 我在温哥华: 初来乍到

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下拾英小说故事

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=19489