ni zhe zen me shuo hua ne, 1, wo bu cong yong bie ren lai 2, wo zhi shuo shishi, wo zai guangzhou 3 years, shenzhen 5years, wo zhi dao shen me shi dirty, shen me shi clean.

ttl (羊肉泡馍)
(#219972@0)
2001-10-9 -05:00

回到话题: 想知道国内城市情况的DX们注意了:我去了趟广州,看到广州的发展已经超过深圳了,之前我已经听到很多人说深圳在退步,想回深圳发展的DX们好好考虑一下吧:-)

回到论坛: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下沙龙谈天说地

URL:   
http://www.rolia.net/zh/post.php?f=0&p=219972