×

Loading...

今天是我登陆加拿大一周年的日子,时光飞逝,当日情景依然历历在目,献上一首李白的《将进酒》,与新老朋友共勉!

cloud2001 (卷云溶月)
将进酒
 
 君不见黄河之水天上来,
 奔流到海不复回。
 君不见高堂明镜悲白发,
 朝如青丝暮成雪。
 人生得意须尽欢,
 莫使金樽空对月。
 天生我材必有用,
 千金散尽还复来。
 烹羊宰牛且为乐,
 会须一饮三百杯。
 岑夫子,
 丹丘生。
 将进酒,
 君莫停。

 与君歌一曲,
 请君为我侧耳听。
 钟鼓馔玉不足贵,
 但愿长醉不愿醒。
 古来圣贤皆寂寞,
 惟有饮者留其名。
 陈王昔时宴平乐,
 斗酒十千恣欢谑。
 主人何为言少钱,
 径须沽取对君酌。
 五花马,
 千金裘。
 呼儿将出换美酒,
 与尔同销万古愁。
(#361311@0)
2002-2-7 -04:00
This post has been archived. It cannot be replied.
Page address has been copied. To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 一年了.

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下拾英心情随笔