×

Loading...

现代爱情图谱

bjxuan75 (爱哭的猪)
::: │ 朋友 │
:::       ̄ ̄│ ̄ ̄
:::      ____↓____
:::  ________________│ 喜欢 │
:::  │     ̄ ̄│ ̄ ̄
:::____↓____    ____↓___
:::│ 暗恋 │  _____│ 表白 │_______
::: ̄ ̄│ ̄ ̄  │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ____↓____
:::____↓____ ____↓____  ______│ 恋爱 │______
:::│ 时间久 ││避而不见│  │  ̄ ̄│ ̄ ̄  │
::: ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ____↓____ ____↓____ ____↓___
::: │   │  │日久无趣││移情别恋││ 结婚 │
:::____↓____ ____↓____ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄
:::│ 痛苦 ││ 痛苦 │ ____↓____ ____↓___ ____↓___
::: ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ │ 痛苦 ││ 痛苦 ││ 痛苦 │
:::  │   │  ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄ ̄ ̄│ ̄ ̄
:::____↓____ ____↓____ ____↓____ ____↓____ ____↓____
:::│ 结束 ││ 结束 ││ 结束 ││ 结束 ││ 结束 │
(#364417@0)
2002-2-10 -04:00
This post has been archived. It cannot be replied.
Page address has been copied. To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 问题:一对相恋3年的情侣,一天男朋友告诉女孩说,用了三个星期,他爱上了另外一个女孩子,谁能告诉我,这是为什么?

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下佳缘情爱悠悠