×

Loading...

夫妻互忆回文诗 (zhuan)

happy_4_7 (饱经磨难的人参果㊣)
夫妻互忆回文诗

夫忆妻:

枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知。
壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。
迷路阻人离别久,讯音无雁寄回迟。
孤灯夜守长廖寂,夫忆妻兮父忆儿。

倒过来读为“妻忆夫”:

儿忆父兮妻忆夫,寂廖长守夜灯孤。
迟回寄雁无音讯,久别离人阻路迷。
诗韵和成难下笔,酒杯一酌怕空壶。
知心几见曾来往,水隔山遥望眼枯。
(#368280@0)
2002-2-13 -04:00
This post has been archived. It cannot be replied.
Page address has been copied. To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 夫妻互忆回文诗 (zhuan)

Back To Forum: HOME枫下论坛枫下论坛主坛枫下佳缘情爱悠悠