×

Loading...

2015 Rolia Gala: Voice of Rolia Medleys

sailor (Ocean & Mountain)

3 songs:
- Heaven for match
- Lake Baikal
- Where has the time gone to

Singers: Jeffery Ke, Tianshi Wang, Xiao-Wei
Piano: Mingxi Bi
Accordion: Zheng Li
Violin: Jiaying Zhen
Guitar: Lipin Yang

 

(#786@4096)
2015-1-26 -04:00
Reply
Share Online by QR Code
Page address has been copied.
To share, click to copy page address.

Back To Topic: 2015 Rolia Gala: Voice of Rolia Medleys

Back To Forum: HOMEForum