×

Loading...

在远远的以前 // 凳子很美 // 父亲很少皱纹 // 独望着空凳愿我能 //再度和他促膝而坐 //独望着空凳心难过 //为何想讲的从前不说清楚

echos999 (自言字语)
(#1332419@9)
2008-6-13 -04:00
Reply
Page address has been copied.
To share, click to copy page address.
Share Online by QR Code

Back To Topic: 父亲节的歌:大家把自己心目中喜欢的给父亲的歌贴上吧。

Back To Forum: HOME枫下论坛闲聊灌水区