×

Loading...

交易记录

interview (intervieweree)
本文发表在 rolia.net/zh 相约加拿大网上社区枫下论坛
SIVB 7/27/2009 32.22 7/27/2009 33.18

SPWRB 7/27/2009 26.02 7/28/2009 26.81

BEAV 7/28/2009 14.36 7/29/2009 14.97
ENOC 7/29/2009 28.51 7/30/2009 30.11
WRLD 7/30/2009 26.03 7/30/2009 26.23COLM 7/30/2009 35.95 7/30/2009 35.88
WRLD 7/30/2009 25.14 7/31/2009 24.72
SHOO 7/31/2009 32.12 7/31/2009 32.19
WYNN 7/31/2009 49.45 7/31/2009 50.53
AMSC 7/31/2009 31.97 7/31/2009 32.52PAAS 8/4/2009 20.72 8/4/2009 21.27

CTSH 8/5/2009 34.15 8/5/2009 33.79
BGFV 8/5/2009 13.7199 8/5/2009 13.9201
EXBD 8/5/2009 23.13 22.79

FWLT 8/6/2009 27.53 8/6/2009 27.68
GRMN 8/6/2009 31.63 8/7/2009 31.94
CSIQ 8/7/2009 19.41 8/7/2009 19.31
HMIN 8/7/2009 24.19 8/7/2009 24.99
DISH 8/7/2009 18.02 8/7/2009 18.63


DISH 8/7/2009 18.55 8/10/2009 19.91


MFLX 8/10/2009 26.2 8/10/2009 25.9401
AIRM 8/10/2009 32.37 8/10/2009 32.1
HANS 8/10/2009 34.31 8/11/2009 34.02


GEOY 8/12/2009 26.16 8/12/2009 26.43


CREE 8/13/2009 33.88 8/13/2009 33.7

URBN 8/14/2009 28.71 8/14/2009 28.4


RMBS 8/17/2009 16.86 8/18/2009 17.34
RMBS 8/18/2009 17.19 8/18/2009 17.2
更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛. 网址: rolia.net/zh
(#101634@43)
2009-8-18 -04:00
Reply
Share Online by QR Code
Page address has been copied.
To share, click to copy page address.

Back To Topic: 水平提高了,还是大势真的好了? -- 从07/23 到现在,赚了41%。此为历史上单月最好成绩。 以前,就算是个涨市,在3-4单后发生10-20%的剃头,现在好像剃头现象避免了。

Back To Forum: HOME枫下论坛投资论坛